HEM

Alltid med ljudgaranti

HEDEMORADÖRREN

158 designade och installerade ljuddörrar

Bidrar till att uppfylla Kungliga Musikhögskolans högt ställda
ljudkrav för att uppnå utbildning och forskning i världsklass.

Hedemoradörren möter högsta akustiska krav. En välisolerad vägg måste ackompanjeras av rätt slags dörr om ljudet ska stängas ute. Med Hedemoradörren skapar du effektivt den ostördhet som krävs under teaterföreställningen, konserten eller sammanträdet. Vi är specialiserade på ljudvärden över Rw 44 dB, där vår Hedemoradörr klarar i trä Rw 47 dB och i stål Rw 52 dB. Vi lämnar alltid ljudgaranti på alla våra ljuddörrar.

Hedemoradörren - en del av HIAK

Experter på anpassad ljuddämpning
HIAK har mer än 60 års samlad erfarenhet och kunskap som gör att vi idag är experter på ljuddämpning. Det gör oss till er självklara partner gällande akustiska utmaningar och innovationer. I samarbete med er och helt anpassat efter era behov, löser vi era bullerutmaningar och ger er en bättre ljudmiljö. Läs mer om oss på vår hemsida »