Om oss

Samlad expertis

Hedemoradörren ingår i HIAK, som sedan 1947 arbetat med akustik och anpassad ljudreducering. Idag besitter ingenjörerna på HIAK en unik kunskap avseende ljuddämpande lösningar. All den samlade expertisen är också en del av Hedemoradörren. Det gör att vi idag är den bästa leverantören av ljuddörrar och kommer även att vara det i fortsättningen.

Vårt akustiklabb ligger i Hedemora i Dalarna, där har vi också vårt huvudkontor. All produktutveckling och tillverkning sker i Sverige som är vår hemmamarknad. Sedan länge har vi även en omfattande export till övriga Norden, Storbritannien och resten av Europa.